Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

     

     Küçük Kulüp Okullarında eğitim programı olarak, resmi müfredatı takip etmenin yanı sıra Dünyaca kabul gören GEMS, PYP, HİGH SCOPE, ÇOKLU ZEKA  gibi programların sentezinden oluşan okullarımızın geliştirmiş olduğu özel bir program uygulanmaktadır.

       Amacımız, çocuklarımızı fiziksel ve zihinsel gelişimleri kadar ahlaki temel oluşturacakları bir programla desteklemektir. Şefkatle, sevilerek, sayılarak, istenerek ilgi gördükleri okul ortamımızda çocuklarımız en kısa sürede okullarına adapte olurlar. Eğitim programlarımızın öğrenci merkezli bakış açısı ile kendi performanslarının en üst noktasına çıkarlar. Programımız, aynı zamanda  çocuklarımızın akademik becerilerinden yararlandıkları sorgulama yoluyla, zihinsel disiplin kazanmalarını sağlar.

       Çocuklarımıza davranışlarının sorumluluklarını, yaşlarına uygun programlarla üstlenebilmelerini öğretiyoruz. Merakı, araştırmayı, keşfi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynaklar sağlıyoruz.

      Okulumuzda İngilizce Eğitim programı önemli bir yere sahiptir. Yabancı dil öğrenmeye yönelik sempati ve merak uyandırarak çocuklarımızın kendilerini ifade edecekleri ortamlar sağlıyoruz. OXFORD UNIVERSITY PRESS ile yaptığımız ortak çalışmalar ile 2-6 yaş arasında fark yaratan bir ikinci dil çalışması gerçekleştiriyoruz.

Matematik gibi akademik başarının temellerini atan derler için Gems tekniklerini kullanıyor, çocukluğumuzun korkulu rüyası matematiği en sevilen dersler arasına sokuyoruz.

Tüm eğitim programlarımızı aylık olarak ailelerimizin mail adreslerine göndererek bilgilenmelerine ve takip etmelerine imkan tanıyoruz. Yıl içinde çocuklarımızın hazırladıkları Portfolyo sunumları ile hem çocuklarımızın sunum yapma becerilerini geliştiriyor, hem de aileleri ile bilgilerini paylaşmalarını sağlıyoruz.