Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

shutterstock_103175579İLKOKULA HAZIRLIK SINIFLARININ ÇALIŞMA PROGRAMLARI

İlkokula hazırlık sınıfları, çocuklardan daha çok anne, babalar için heyecanlı ve bir o kadar kaygının başladığı dönemdir.Küçük yavrusunun artık gerçek bir öğrenci olarak performansı ile notlandırılacağı, geleceğini şekillendirecek okul programına karar verme sürecidir.

Çocuklar için ise, oyun ihtiyacının devam ettiği, akademik donanım kazanmaları için bilişsel gelişimlerinin yüksek performans sergileyebileceği, sosyal duygusal rehberlik programları ile akran ve kişisel gelişimlerinin destekleneceği bir süreçtir.

KÜÇÜK KULÜP OKULLARI BU SÜREÇTE NELER YAPAR?

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN UYGULANAN “HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM MODÜLÜ”

* 5+ çocuklarımızın eğitim programları, deneyimli eğitim koordinatörlerimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı İlköğretim programlarına hizmet eden anlayışta Küçük Kulüp Okullarına özel bir “Hazırlık Sınıfı Eğitim Modülü “düzenlenmiştir.

* Eğitim programları, mesleki kariyerlerinde özellikle, hazırlık sınıfı deneyimi olan sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

*İlkokula Hazırlık sınıflarımızda, matematik, yabancı dil, bilim deneyleri, okumaya yazmaya hazırlık (seslerle yapılan özel çalışmalar), güzel yazı defteri kullanma, sunum performansı gibi alanlarda yoğun çalışmalar yapılır.

* Akran ilişkileri, sağlıklı iletişim, gruba uyum, öğretmen öğrenci ilişkileri, okul iklimini anlama ve yaşama, okul eşyalarının kullanımı, sorumluluk anlayışı, ödev tamamlama gibi çeşitli alanlarda sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek rehberlik dersleri okullarımızın tam zamanlı uzman psikologları tarafından haftalık programlar şeklinde düzenlenir.

* Çocuklarımızın grup içi çalışmaları kadar bireysel performansları sistematik olarak takip edilerek arşivlenir. Çocuğumuzun ihtiyacı olan alanlarda, bireysel çalışmalar yapılarak gelişimi sağlanır.

* Günlük çalışmalarının tekrarı olan, ödev sorumluluğunu ve bilincini oluşturacakları küçük ev  ödevleri verilir. Bu çalışmalar sayesinde tekrarlanan bilginin kalıcılığını, evde bireysel çalışmanın önemini, yapılmış ödevin sınıf içi paylaşımını yaşayarak ilk öğrencilik keyfini tadarlar.

* Geziler, seminerler, sempozyumlar, açık oturumlar, proje sunumları, konuk ağırlama gibi pek çok alanda bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma, uzlaşma, fikrini savunma konularında deneyimler kazanacakları ortamlar yaratılır.

*Sosyal, duygusal, akademik yönlerden tam olarak hazırlandıkları Hazırlık Sınıfı Eğitim Modülümüz sayesinde öğrencilerimiz okul adaptasyon sorunu yaşamadan başarılı bir öğrenci olma duygusunu okulun ilk gününden itibaren yaşamaya başlarlar.

AİLELER İÇİN UYGULANAN PROGRAMLAR

*Eğitim dönemi başlarken Kültür merkezinde düzenlenen Eğitim Sempozyumumuzda yıllık akademik planlarımız, gelişimsel takip sürecimiz, hedeflerimiz, uygulamalarımız ailelerimizle paylaşılır.

*İhtiyaçlar doğrultusunda uzman psikologlarımız ve sınıf öğretmenlerimizle bireysel rehberlik toplantıları düzenlenir.

*Çocuklarımızın öğrenme ortamlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler (ev içi öğrenme iklimi oluşturma ve sağlıklı çalışma ortamı yaratma) konusunda anne babalara rehberlik edilir.

*Proje performans çalışmalarında, ev içi çalışmalarda ailelerin yapacağı katkı, detaylı bir şekilde ailelerimizle paylaşılır. Bu şekilde çocuklarımızın çalışmalarının ne kadarına eşlik edilmeli, nasıl rehberlik edilmeli konularında deneyim kazanmaları sağlanır.

*Eğitim döneminin ikinci yarısından sonra, ailelerimizle grup toplantıları yapılarak, ilkokul tercihleri, okulların eğitim uygulamaları konularında ayrıntılı rehberlik edilir.

* Eğitim döneminin sonunda, ihtiyacı olan öğrencilerimize Metropolitan Okul Olgunluğu veya Marmara Okula Hazır Oluş testleri uygulanır, raporlanır. Ayrıca tüm ilkokula hazırlık sınıflarımızdan mezun olan öğrencilerimiz için, gidecekleri okula hitaben, çocuğumuzun tüm gelişim aşamalarından bilgiler içeren bireysel “ Öğrenci Raporu” hazırlanarak ailelerimize teslim edilir.