Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

KIDS-@-Wb

“KARAKTER EĞİTİMİ NEDİR?                                   

 ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİDİR?

Biz anne- babaların daha çocuğumuz dünyaya gelmeden bile onun hakkında pek çok fikrimiz vardır.  Hatta daha 3 günlükken onun ne kadar annesine veya babasına, belki de dedesine benzediğini konuşuruz. Biraz büyüdüğünde ise hoşumuza giden davranışlar bize, hoşlanmadıklarımız için mutlaka bir genetik sorumlu bulmaya meyilliyizdir. Peki, bu görüşlerimiz ne kadar gerçekçidir.

Bilmemiz gereken en temel bilgi şudur;

Her çocuk anne-babasının gen havuzundan alınmış bir karma mizaçla dünyaya gelir. 0 – 6 yaş arasında ise bu temel yapı şekillenerek, yaşam boyu tüm algılarını yönetecek karaktere dönüşür.  İşte bu nedenle Okul Öncesi, bu son derece önemli sürecin yaşandığı dönemdir.

Küçük Kulüp Eğitim Kurumları, bu bakış açısı ile çocuklarımıza  özel “KARAKTER EĞİTİMİ” programı uygular. 2- 6 yaş arasında çocuklarımızın yaş dönemlerinin ihtiyaçları ile entegre edilmiş programlarla çalışmalar yapılır,  sistematik düzende gerçekleştirilen değerlendirmeler arşivlenir.

Okullarımızın deneyimli psikologlardan oluşan Rehberlik Biriminin sürdürdüğü Emotional Development Programs (Duygusal Gelişim Programı) bu amaçla çalışır.

Yapılan tüm araştırmalar göstermiştir ki, çocukluğumuzda edindiğimiz alışkanlıklar, sinir mimarisinin temel bağlantılarına yerleştikleri için hayatın sonraki yıllarında bunları değiştirmek zorlaşır. Ebeveyne duyulan güven, özdenetim, özbilinç, empati, özgüven, sosyallik gibi hayati değer taşıyan pek çok kavramın sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için çocukluk dönemi tek fırsatımızdır.

Bu önemli sorumluluğun bilincinde olan okulumuzun eğitimcileri ve tam zamanlı görev yapan uzman psikologlarımız, EDP (Emotional Dvelopment Programs) ile çocuklarımızı okula başladıkları ilk günden, mevzun oldukları süreye kadar yakından izler ve rehberlik ederler. Veriler tüm detayları ile en objektif şekilde ailelerimizle paylaşılır. Bu programla,  çocuklarımızın bireysel gelişim özellikleri gözden kaçırılmaz, her bir çocuğumuzun, kendi performansının en üstüne çıkması sağlanır.