Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

Jan_Feb_08_012.105104122

Küçük Kulüp Okullarının Matematiksel Hedefleri

Matematik ortalama her öğrencinin bir dönem korkulu rüyası olmuştur. Amacımız çocuklarımızın nörolojik, psikolojik, sosyolojik gelişimlerinin en hızlı olduğu 2-6 yaş döneminde en doğal yöntemlerle matematikle tanıştırmak ve sevdirmektir. Eğitim programlarımızda ve çocuklarımızla kullandığımız günlük dilde konu “ EĞLENCELİ MATEMATİK “ olarak adlandırılmıştır. Kullanılan uluslararası yöntemler, yaş dönemlerine uygun olarak hazırlanan programlarla verilmektedir.

Mantıksal/Matematiksel Zeka (Logical/Mathematical Intelligence) Geliştirici Çalışmalarımız

Hovvard Gardner’ ın Çoklu Zeka kuramına  ve Gems Tekniklerine göre temellendirilen matematik programlarımızla ;

Problem Çözme Becerileri: Sadece sayısal problemler değil, sosyal yaşam içindeki denklemler, yani ilişkiler, kişiler arası veya kişisel sorunların çözümünde akılcı yorumlar yapabilmek.

Sonuç çıkarma, bağlantılar kurma: Neden-sonuç ilişkileri kurabilmek.

 

Matematik dilini kullanma: Çocuklarla kurulan doğal iletişim ortamında kurulan cümlelerde, sayı, renk, yer, yön bildiren kelimeler kullanmak.

Şekiller ( Geometri) ve Sayılar: Yaş gruplarına göre yıllık olarak belirlenen hedeflerle programlar oluşturulur. Amaç sayı ve geometrik şekilleri içerik ve niteliksel özelliklerine uygun olarak öğrenilmesidir. Çalışmalar yazma ve çizme deneyimleri arttırılarak sürdürülür.

Ölçüm ile mekana konumlandırma becerileri: Mekansal algının gelişiminde önemli rol oynayan çalışmalar aynı zamanda çocuklarımızın matematiksel düşünme becerilerini de geliştirmektedir.

Basit veri toplama, değerlendirmeyi içeren grafikler: Hava grafikleri, boy, bitkinin büyüme grafikleri gibi belirli bir süre içinde sistematik olarak veri toplama ve grafik oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.

Gruplamalar ve şemalar: Nesnelerin ayırt edici özelliklerini fark etmelerini sağlayan kümeleme (gruplama) ile şemalar oluşturma( Ven Şeması gibi) çalışmalarıdır.

Basit İşlemler: Kullandığımız EĞLENCELİ MATEMATİK kavramını destekleyen oyunlarla artma ve eksilme mantığının kavranmasını sağlayan çalışmalar. 6 yaş grubunda 100 lük tablo ile temel matematik.

Temel Kavramlar ve Muhakeme Yeteneği Geliştiren Çalışmalar: Muhakeme becerisi ancak kavramları doğru anladıktan ve doğru alıcı dil becerileri gelişiminden sonra gerçekleşmektedir. Çalışmalar bu çocuklarımıza akademik ve sosyal ortamda fırsat eğitimleri ile sistematik olarak verilir.

 KÜÇÜK KULÜP OKULLARI İLE MATEMATİĞİ SEVEN ÇOCUKLAR…  2 -6 yaş arası  matematik programlarımız ile  eğitim alan çocuklarımız, İlköğretim ve yaşamlarının ilerleyen zamanlarında matematiği seven ve başarılı olan kişiler olacaklardır.