Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

      “Geleceğe Bilimle Dokunun”33

   “Touch the future with science

Küçük Kulüp Eğitim Kurumlarında Bilim Eğitimi “Mind & Science” programı kapsamında yürütülmektedir.

 Bu programın amacı , çocukların doğayı ve yaşamı doğru algılamalarına ve anlamalarına destek olmaktır. Doğal sorgulama biçimleriyle bütün duyularını kullanarak, önyargısız bir şekilde doğayı algılayabilen çocukların, duyusal ve zihinsel gelişimi, okul öncesinde yapılan sistemli bilim eğitimi etkinlikleriyle desteklendiğinde gelecek yaşama dair önemli bir adım atılması mümkündür.

PSN Logo Values

Okul öncesi, çocukların çok hızlı bir değişim, gelişim ve zihinsel yapılanma gösterdiği bir dönemdir. Bu süreçte çocukların gelişimi her bakımdan doğaya ve yaşama bir dokunuş gerektirir.  Nesnelere dokundukça çocuğun duyuları gelişir ve her yeni dokunuşta aynı nesneden daha çok şey algılamaya başlarlar. Bu algılar çoğaldıkça çocuklar için doğa ve yaşam daha anlamlı olmaya başlar. Bütünü ve ilişkileri görmeye başlayan çocuklar daha çok sormaya ve neden-sonuç ilişkileri kurmaya çalışırlar. Nesneler ve olgular arasında kurulan her yeni ilişki bir keşiftir çocuk için. Dokunarak doğaya bağlanan çocuklarda keşfetmek bir alışkanlıktır. Her çocuğun kendine özgün doğaya bir dokunuşu vardır.

Bu farklılıkları yakalamak ve geliştirmek yaratıcılığın anahtarıdır. Birlikte yaşadığımız dünyada mutlu ve sürdürülebilir yaşamın anahtarı, bu farklılıklarımızla daha iyi bir dünya kurma çabalarımızdır. Daha iyi bir dünya kurgusunun en akılcı ve gerçekçi yolu sorgulayarak  geleceğe bilimle dokunmak”tır.

Küçük Kulüp Eğitim Kurumları bu önemli misyonu gerçekleştirmek için hâlihazırda Avrupa ölçeğinde 3-11 yaş gurubu bilim eğitiminde 14 ülkeden uzman araştırmacılarla oluşturulmuş, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen, Pri-Sci-Net Projesi’nin bilim eğitimi felsefesini benimsemiş ve “Mind & Science”  programı bu projenin etkinliklerini temel alarak kurgulanmış ve geliştirilmiştir.

 Çocukların aktif katılımlarıyla oyun oynar gibi eğlenceli bir içerikle sunulan etkinlikler, bilim eğitiminde uzman öğretmenlerle, çocukların doğal sorgulama biçimlerine uygun olarak yürütülmektedir. Bilimi öğrenme, bilim yapmayı öğrenme ve bilim hakkında öğrenme uygulamalarıyla oluşan bir öğretme ve öğrenme çerçevesinde geliştirilen  “Mind & Science”  programı, çocukların soru sormalarına, cevaba ulaşmak için çaba göstermelerine ve kendi araştırmalarını yapmalarına fırsat sağlayan bir yaklaşımı benimsemektedir.

2013-2014 öğretim yılında Küçük Kulüp Narlıdere’de deneme eğitimini başarı ile tamamlayan program, bu yıl tüm Küçük Kulüp Eğitim Kurumlarında 5 ve 6 yaş grubunda uygulamaya geçmiştir. İlkokul öncesi iki yıl aşamalı bir şekilde uygulanacak olan bu program, okul öncesinde sorgulama temelli öğretim konseptiyle, bilim eğitiminde en gerçekçi yolu seçerek, bu konuda deneyimli ekibiyle,  Türkiye’de erken yaşlarda bilim yapma ve bilimsel kültürünün yerleşmesinde öncü bir rol üstlenecektir.

Küçük Kulüpten mezun olarak, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızla bu ayrıcalığı yaşayalım.