Küçük Kulüp Eğitim KurumlarıRehberlik birimimizin amacı çocuklarımızın gelişimsel takiplerini yapmak, yaşının gerektirdiği tüm gelişimsel hedeflere ulaşmalarını sağlamak, muhakeme becerilerini güçlendirmek, özellikle sosyal- duygusal gelişimlerini yakından takip etmek, sağlıklı problem çözme becerisine sahip, grup içi süreçlerde etkin, kendini doğru ifade edebilen, akademik anlamda da öğrenme stillerinin bireysel olarak analiz edilmesiyle beraber hızlı öğrenen, çok yönlü düşünebilen,yaratıcı ve üretken çocuklar yetiştirebilmektir. Böylece, her çocuğun bireysel yetenek ve becerilerini keşfedip geliştirmelerine destek sağlayabilmekteyiz.
Okul psikologu ve sınıf öğretmeni tarafından öğrencilerimizin her biri için bir gelişimsel dosya tutulmaktadır. Bu dosyalar içerisinde 5 farklı gelişim alanında değerlendirilen “ Gelişim- Gözlem” formları, çoklu zeka testi değerlendirmeleri, gerekli görülen durumlarda yapılan gelişimsel tarama testleri, dikkat- algı testleri ve duygusal ve davranışsal durumlarını takip etmek üzere oluşturulan değerlendirme formları bulunmaktadır. Dönem içerisinde yapılan etkinliklerden oluşturulan “ Gelişimsel Arşiv” dosyası ile öğrencimizin genel gelişimine dair yorumlama ve değerlendirmeler aileye sunulmaktadır. Bütün bu değerlendirme ve gözlemler dökümanlarla dosyalanmakta ve raporlanmakta, dosya sunumları olarak aile aktarılmaktadır. Okul içi çalışmaların yanı sıra çocuğun evdeki ve okuldaki bireysel gelişimi ile ilgili detaylar, bireysel veli görüşmelerinde veliler ile paylaşılmaktadır. Okul, aile ve çocuk işbirliği içerisinde ortak hedefimiz çocuklarımızı potansiyellerinin en yüksek noktasına çıkarabilmek, buna uygun çevresel ortamı sağlayabilmektir. Tüm dökümanlar ve yorumları ailelerle paylaştıktan sonra gerekli görülen öneriler ve müdahaleler yapılarak işbirliği güçlendirilmekte; böylece, çocuklarımızın daha hızlı ve sağlıklı gelişmeleri sağlanmaktadır. Okul öncesi eğitimde son senesini yaşayan ve ilkokula hazırlanan öğrencilerimiz için kişilik, zihin ve beden gelişimi açısından ilkokula geçiş sürecini değerlendirmek amacıyla okul olgunluğu çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmaların sonuçları ikinci dönem yapılan bireysel veli toplantılarında aileler ile paylaşılmaktadır. Mezunlarımız, okula başlama sürecinde de takip edilmekte ve okul öncesi dönemlerine ait ayrıntılı bireysel gelişim raporları ilkokullarına sunulmaktadır.
Rehberlik birimimizin en çok üstünde durduğu alanlardan biri de duygusal zeka gelişimidir. Yaşamın ilk altı yılında beyin gelişimi oldukça hızlı gerçekleşmektedir. Bu nedenle çocuklar için hayatlarının ilk altı yılında edindikleri deneyimler, kurdukları ilişkiler ve öğrendikleri bir çok şey hayatlarının diğer dönemlerinde de onların gelişimlerini etkilemektedir. Duygusal zeka da çocukların bu ilişkilerden ve deneyimlerden nasıl etkilendikleriyle doğru orantılı olarak gelişir ve şekillenir.Okul öncesi dönemde onlara yaşama dair rehberlik ederken hedeflediğimiz yaşam becerileri, öğrencilerimizin kendilerinin olduğu kadar çevresindekilerin de duygularını fark edebilen ve ifade edebilen, empati ve sorumluluk duygusu gelişmiş, kendini güvenle ifade ederken başkalarıyla da uzlaşabilen, farklılıkları kabul eden,yaşadığı sorunların farkına varıp çözebilen, alternatif davranışlar geliştirebilen, kendisi ile barışık ve mutlu olabilmeleri ve kendi bireysel yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini, sosyal yaşamda güçlü bir yere sahip olabilmeleri için gerekli donanımı sağlayabilmektir.

Ailelerin zaman zaman çocuklarında tedirgin edici buldukları ve başa çıkmakta zorlandıkları bazı davranış örüntüleri olabilmektedir. Bu durumlarda ailelerin zorlandıkları ya da nasıl başedeceklerini bilemedikleri her konu için aile görüşmeleri düzenlenmekte ve davranış düzenleme ya da değiştirme üzerine programlar oluşturulmaktadır. Çocuğun da iş planına dahil olacağı bir problem çözme planı ile geri bildirim kullanılarak yapıcı çözüm ve davranışlar geliştirmelerine, ailelerin de çocuğun gelişimsel evresini daha yakından takip ederek beklentilerini düzenlemesine, ailenin ve çocuğun kendilerine ve yaşadıklarına dair yeni bir bakış açısı edinmeleri ve içgörü oluşturmalarına yardımcı olunmaktadır.
Okul öncesi dönem, çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Kişilik ya da değerler pek çok farklı kaynaktan beslenerek gelişmektedir ve özellikle çocuklarda iyi davranışlara ilişkin deneyimlerin oldukça çeşitli olması önemlidir. Başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz. Kendimizi öğrenirken onları da öğreniriz. Değerler insana ne olduğunu gösterdiği kadar ne anlama geldiğini de gösterir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu ergenlik dönemine kadar devam eder. Çocuklarımızın toplum içinde temel değerleri edinebilmeleri ve insani değerlere saygılı, sağduyulu yetiştirilebilmeleri için okulumuzda “Değerler Eğitimi” programı oldukça önemlidir. Eğitim çalışmaları, her aşamada ailelerle paylaşılarak, ailelerin de katkıları sağlanmaktadır.
Rehberlik birimi olarak görevimiz; okula başlama, alışma ve adaptasyon evresinden ilkokul aşamasına dek her çocuğun bireysel gelişimsel macerasını takip etmek, gerekli düzenlemelerle bu gelişim sürecinin kalitesini ve hızını arttırmaya çalışmak, ailelerle işbirliği içerisinde çalışarak, ebeveyn için de gerekli yönlendirme ve danışmanlığı yapmaktır.