Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

kulüp çalışmalrı (4)                                         

 KÜÇÜK KULÜPTE SATRANÇ SPORU 

Eğitimciler ve aileler bilir ki, okul öncesinde ve gelişme çağında çocuklar için sportif faaliyetler son derece önemlidir. Bedensel aktivitenin hakim olduğu tüm spor alanlarının yanı sıra, Satranç Sporunun çocuklarımızın zihinsel ve karakter gelişimleri üzerinde önemli bir yeri vardır.

 “SATRANÇ BİR TÜR YAŞAM, YAŞAM BİR TÜR SATRANÇTIR” Benjamin Franklin

  • Yaşamın temelinde olan mücadeleyi, en pratik ve stratejik şekilde anlatan satranç oyunu, karakter eğitimi döneminde çocuklarımıza, sportmence mücadele etmeyi öğretir.
  •  Bir bilginin depo edilip, gerektiğinde bilinç seviyesine getirilerek kullanılma mekanizması ne kadar iyi çalışıyorsa hafıza o kadar güçlü demektir. Ve Satranç, hafızanın performansını arttırır.
  •  Çocuklarımızın, zamanı iyi kullanma becerilerini geliştirir.
  •  Kaliteli yaşamın bir parçası olarak Sporu ve  Beyin Sporu olarak Satranç Sporunu kullanan çocuklarımıza, gelecekteki entelektüel yaşam anlayışlarının temelini oluşturur.
  •  Düşünme, program yapma, bekleme, tahmin etme gibi pek çok kavrama hizmet ederek, sosyal, bilişsel, matematiksel  gelişimlerine önemli destekler olur.
  •  Satranç Sporu, okullarımızda  profesyonel Satranç Antrenörleri tarafından     verilmektedir.