Küçük Kulüp Eğitim Kurumları

ing logo                   LANGUAGE LEARNERS PROGRAM   

                      Küçük Kulüp Okullarında

                      Yabancı Dil Eğitim Sistemi

3-6 yaş arası çocukların eğitimi ve gelişim için çalışan tüm uzmanlar, 5 temel alanda  (Sosyal, Duygusal, Bilişsel, Özbakım ve Dil gelişimi ) çalışmalar yaparlar. Bu alanlar insanoğlunun yaşamda “Başarı” olarak adlandırdığı tüm konuları içinde barındıran kavramlardır. Bu nedenle yabancı dil eğitimimizi programlarken uluslararası yöntemlerden, gelişmiş dil eğitimi programlarından ve çocuk pedagojisi tecrübelerinden faydalanıyoruz.

Yaşamlarının belki de en önemli yaşlarında olan çocuklarımız için alıcı ve ifade edici dil yeteneklerinin gelişmesi, yabancı dil eğitimimizin de temelini oluşturmaktadır. Yabancı dil eğitimi uzmanlarımız tarafından hazırlanan programlarımız, Uluslararası alanda başarılarını kanıtlamış yayınlar ile zenginleştirilmektedir. Çocuk pedagojisinin temelde bulunduğu yabancı dil programlarımızda Language Arts, Spoken Arts, Storytellıng, Drama gibi yöntemler kullanılmaktadır.

 

Öğrenmek için, önce merak etmek ve sevmek gerekir

Yapılan araştırmalar çocukların ve yetişkinlerin zihinsel olarak ihtiyaç hissetmediği veya merak etmediği konularda öğrenmelerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Ya da bilginin kısa süreli kayıt edildiği, yani ezberin ön planda olduğu görülüyor. Bu nedenle, çocukların yaşlarına uygun seviyelerde dikkatlerini çeken güncel, yaşamsal olaylar, oyunlar, kuklalar, hikayeler, filmler gibi çok zengin bir çeşitlilikte hazırlanan programlar, çocuklarımızda çok önemli bir algı yaratıyor. “ yabancı dil öğrenmek çok eğlenceli bir iştir ve ben bunu başarabiliyorum.” Bu algı öğrenmenin çıkış noktası oluyor.

 

İletişim Odaklı İngilizce Eğitim Sistemi

Amacımız çocuklarımıza yabancı dil eğitimi verirken aynı zamanda sosyal beceriler de kazandırmaktır. Sınıf içi akran ortamında öğrenme, pratik yapabilme, öğrenme motivasyonlarını arttırmaktadır. Native eğitimciler eşliğinde gerçekleşen dersler, çocuklarımızın İngilizceyi en doğru aksanla öğrenmelerini sağlamaktadır.

Küçük Kulüp Okulları Yabancı Dil Modülü                                                                                                                                                              

Life Skills: Yaşam becerilerini arttıracak dil   çalışmaları .                                                                                                  

Recycling-Art and Craft: Geri dönüşüm mantığı ile yaratıcı sanat etkinlikleri.

Social Experience : Arkadaş ve yetişkin ilişkilerini arttıracak sınıf içi- dışı iletişim.

Implementing a Language : Doğal ortamda dili kullanma.

Exploring  Language:  Dili keşfetme.

 Experimenting  With  Drama:  Drama teknikleri ile tecrübe kazanmak.

 Book learning:  Kitaplarla öğrenme.

 English Through  Playing:  Oyunla İngilizce.

 Through visual comprehension: Görsellerle desteklenen çalışmalar.