Eğitim felsefemizde bize yol gösteren temel anlayış, her çocuğun birbirinden farklı özelliklere

sahip bir birey olduğudur. Bu bakış açısıyla yeteneklerinin farkında, çözüm yeteneği güçlü,

sanat, doğa ve insan sevgisi ile dolu, kendine, çevresine saygılı, başarılı ve mutlu çocuklar

yetiştirmek temel hedefimizdir.

 

 

Sevgi, saygı, güven, şefkat ve anlayışın en üst değer olduğu okulumuzda büyüyen çocuklarımızın,

özgüveni yüksek, özgür ve yaratıcı düşünce yapısına sahip meraklı, keşfetmekten, öğrenmekten zevk

alan, kendini, düşüncelerini doğru şekilde ifade eden, demokratik, erdemli bireyler olacaklarına inanıyoruz.

 

 

Eğitim programlarımızı, High Scope, Waldorf, Çoklu Zeka Kuramı, Proje Tabanlı ve Bilimsel programları

sentezleyerek hazırlıyoruz. Tüm bu programların ortak noktası olan çocuğu merkeze alan bakış açısı ile

çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenirler. Bilgilerini kullanarak öğrenmenin ne kadar keyifli ve önemli

olduğun deneyimler, böylece yaşam boyu öğrenmeye açık hale gelebilirler.