Ritmik jimnastik dünyada en hızlı gelişen, estetik olarak en güzel bayan salon sporudur. Atletizm ve  balenin müzik eşliğinde yaratıcı vücut hareketlerini içerisinde toplamıştır. Ritmik jimnastik,  yapabilecek en iyi  temel sporların başında gelmektedir.

 

4-5-6 yaş gurubu öğrencilerimiz fiziksel gelişimleri değerlendirildikten sonra çalışmalara katılabilirler.  Çalışmalar, seçmeli olarak eğitim programlarına entegre edilmekte, konusunda uzman antrenör tarafından düzenlenmektedir.