Müzik, dünyayı algılayış ve bakış şeklimizi, objeleri  zihnimizde canlandırma yeteneğimizi birebir etkiler. Müzik eğitimi, çocuklara müzikal davranışlar kazandırma ve bu davranışları giderek geliştirme ortamı sağlayan planlı, programlı uygulanan bir süreçtir.

 

Müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri orf eğitimidir. Orf  eğitimi kendine özgü çeşitli davranış biçimlerini içermektedir. Bilişsel- duyuşsal ve psikomotor beceriler bu tür davranışlar arasında yer almaktadır. Çalışmalar tüm yaş seviyelerinde eğitim programları ile birlikte düzenlenmektedir.