Yaratıcı Drama eğitimi, Küçük Kulüp Okullarının eğitim felsefesinde de bulunan hayal gücünü kullanma , bağımsız düşünebilme, iş birliği yapabilme gibi temel yaşamsal özellikleri geliştiren, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratan temel sanat alanlarından biridir.

 

Dört temel dil becerisini ( konuşma, dinleme, okuma, yazma ) kazandırır, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir.

 

Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar.

 

Çalışmalar tüm yaş seviyelerinde eğitim programları ile birlikte düzenlenmektedir.